Панчо Владигеров

Начало / За Фондацията / Дейности на фондацията ...

Дейности на фондацията

Дейностите на Фондацията са подчинени на нейната основна цел и задачи по съхранение, опазване и популяризиране на материалното и духовно наследство на Панчо Владигеров.

Фондацията ще осъществява и следните допълнителни дейности: издателска, продуцентска дейност, мениджмънт на авторски права, консултантски услуги, рекламно-информационна дейност, организиране на изложби, курсове и специализации, културни форуми и др.

За краткия срок на своето съществуване фондацията е участвала в организирането на:

  • Йордановденски благотворителен концерт за деца с увреждания, в партньорство с Център за прихологически изследвания и Фондация "Радой Ралин"
  • Майсторски клас по пиано на Панчо Владигеров - младши в къщата музей в София
  • Курс за обучение по управление на проекти
  • изработка на Фото-албум на една от уникалните сбирки в експозицията на музея в София, а именно "Снимки от кабинета"
  • концерт на студенти от ДМА "Панчо Владигеров"
  • среща-разговор с американски студенти