Панчо Владигеров

Начало / За Панчо Владигеров / Живот в дати ...

Живот в дати

Жизненият и творчески път на Панчо Владигеров е представен в шест основни периода, рамкирани от конкретни житейски събития. Акцентирано е на по-важните етапи, свързани с израстването на твореца и на по-значимите за дадения период произведения. Отразени са неговите прояви и като пианист и педагог - дългогодишен професор по пиано и композиция в Държавната музикална академия в София, която сега носи неговото име. Особено внимание е отделено на признанието и високите оценки от България и европейската културна общественост, които Владигеров още приживе получава, за своето гениално творчество и за огромния си принос за развитието на нашата и световна музикална култура