Панчо Владигеров

Начало / Произведения / Нотни издателства ...

Нотни издателства

В тази страница са посочени музикалните издателства, които в момента имат права за издаване и разпространение на творби на Панчо Владигеров.

Издателство "Universal Edition" - Виена,  www.uemusic.at      

 1. Шест лирични песни за висок глас и пиано по текст на Дора Габе, опус 5
 2. Балада "Луд Гидия" по текст на Пенчо Славейков, опус 5
 3. Концерт за пиано и оркестър № 1 ла минор, опус 6
 4. Две импровизации за цигулка и пиано опус 7- "Поема" и "В народен тон" /клавир и щим/
 5. Симфонична легенда, опус 8 
 6.  Десет импресии за пиано, опус 9 
 7. Четири пиеси за пиано, опсу 10 
 8. "Скандинавска сюита" опус 13 /партитура/
 9. "Бурлеска" за цигулка и пиано опус 14
 10. Три пиеси за пиано, опус 15
 11. Рапсодия "Вардар" опус 16 за цигулка и пиано /клавир и щим/
 12. Рапсодия "Вардар" опус 16 за оркестър /партитура/
 13. Две български парафрази за цигулка и пиано опус 18 - "Хоро" и "Ръченица" /клавир и щим/
 14. Пет песни за висок глас и пиано из музиката към пиесата "Тебеширеният кръг от Клабунт, опус 19
 15. Две пиеси за цигулка и пиано опус 20 - "Романс" и "Ориентал" из театралната музика към пиесата "Юарец и Максимилян"  /клавир и щим/
 16. "Романс" из опус 20 - авторова транскриция за салонен оркестър
 17. "Песен" из "Българска сюита" опус 21 за цигулка и пиано /клавир и щим/ 
 18. "Марш" и "Песен" из "Българска сюита" опус 21 за симфоничен оркестър /партитура/
 19. "Седем симфонични български танца"  опус 23 /партитура/
 20. "Класично и романтично" - цикъл пиеси за пиано, опус 24 
 21. Миниатюри за пиано "Шумен" опус 29 /клавир/
 22. Фокстрот за пиано 

 

Издателство  "Antes Edition" - Баден :

 1.  "Сонатина кончертанте", опус 28
 2.  "Епизоди" за пиано, опус 36
 3.  "Валс " из "Майска" симфония, опус 34
 4.  Три пиеси за пиано, опус 53 

 

Издателство "Музика" - София: 

 1. Соната за цигулка и пиано, опус
 2. Концертно шими за цигулка и пиано, б.о. /1917г./ 
 3. Концерт за пиано № 2, опус 22  /за две пиана/
 4. Три танца за цигулка и пиано, опус 23
 5. "Песен"  и "Хумореска" за пиано из опус 29
 6. “Епизоди” за пиано /Прелюд, Носталгия, Ръченица,Импровизация, Токата/ опус 36
 7. “Акварели” за пиано /Малък прелюд, Меланхолия, Танц, Пасторал, Ръченица, Ритмично движение/, опус 37
 8. Шест екзотични прелюдии за пиано, опус 17
 9. Концерт за пиано и оркестър № 3, опус 31/за две пиана/, партитура и щимове /при интерес за изпълнение/
 10. "Хоро стакато" – за симфоничен оркестър /партитура и щимове/, опус 38 и за цигулка и пиано, клавир 
 11. Картини за пиано /Арабеска, Приказка, Балкански танц/, опус 46. "Приказка"  за цигулка и пиано
 12. Концерт за пиано № 4, опус 48 /за две пиана/
 13. Три концертни пиеси за пиано /Ариозо, Каприз, Азиатски танц/, опус 57
 14. Концерт за пиано и оркестър № 5 /за две пиана/
 15. Новелети за пиано / Инвенция,Тъжна приказка, Селски танц, Ноктюрно, Перпетум мобиле/, опус 59  
 16. Концерт за цигулка № 2 , опус 61
 17. "Валс" из “Майска симфония”, опус 44 за цигулка и пиано
 18. Пиеси за цигулка – т.  ІІІ
 19. Пиеси за цигулка – т. ІV  

 

Издателство "Edition Elm" - София, www.editionelm.eu

Соло пиано

 1. Три кратки пиеси, оп. 64 (1972) – Носталгия, Каприз, Етюд
 2. Четири пиеси, оп. 65 (1973) – Прелюдия, Етюд, Ария, Ръченица
 3. Пет силуета, оп. 66 (1974) – Въведение, Спомен, Танц, Поезия, Весел танц
 4. Пет поетични картини, оп. 68 (1976) – Инвенция, Тъга, Гротеска, Песен,Игра
 5. Четири фрески, оп. 69 (1977) – За начало..., Кокетен танц, Старинна песен, Танцова хумореска
 6. Три багатели, оп. 70 (1978) – Тъга, Малка балада, Хумореска

 

Две пиана - Клавирно дуо

 1. Фантастичен валс, оп. 2, № 4, (1915, тр. 1977)
 2. Шведски танц, оп. 13, № 2, (1921, тр. 1977)
 3. Румънски танц, оп. 38, № 3, (1942, тр. 1977)
 4. Динику – Владигеров – Хоро стакато, без опус, (1942, тр. 1977)
 5. Рапсодия Вардар оп. 16, (1922, тр. 1976)
 6. Мар Димитро льо, български танц оп. 23, № 2, (1931, тр. 1976)
 7. Биляна, български танц оп. 23, № 6, (1931, тр. 1976)
 8. Голямо хоро, български танц оп. 23, № 7, (1931, тр. 1976)
 9. Българска сюита, оп. 21, (1926, тр. 1977) – Като марш, Песен, Хороводна, Ръченица
 10. Танцьорката от Изтока, оп. 10, № 2, (1920, тр. 1977)
 11. Концертно шими, без опус, (1924, тр. 1977)
 12. Романс и кейкуок, без опус, (1920, тр. 1977)
 13. Фокстрот, без опус, (1925, тр. 1977