Панчо Владигеров

Начало / Зала за музикални събития / "Учим заедно пиано" ...

"Учим заедно пиано"

Новаторският проект „Учим заедно пиано” ще даде възможност на деца от 6 до 11 години заедно, едновременно на 4 пиана да откриват магията на инструмента. Съвременното обучение залага на игровия, интерактивен подход в работата с децата.

Заниманията са в две възрастови групи – „Осминки“ за деца от 6 до 9 години и „Четвъртинки“ за деца от 9 до 11 години. Групите ще са от минимум 4 деца до максимум 8.

До края на месец февруари записваме нови желаещи за съботна група деца и седмична група за възрастни! Записвания - в сайта „Учим заедно пиано”