Изложба „Райнхард-Владигеров, взаимовлияния и проекции“

До 30 март 2009 г. в Централното фоайе на Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" ще бъде представена изложбата "Райнхард-Владигеров, взаимовлияния и проекции", посветена на 110 годишнината от рождението на Панчо Владигеров. Изложбата се реализира от къща музей "Панчо Владигеров" в партньорство с НМА "Проф. Панчо Владигеров" и НБКМ и с финансовата подкрепа на Министерство на културата.