Екип

Надя Сотирова
Директор
тел: +359 2 868 73 89
моб.: +359 88 96 16 738
e-mail: n_sotirova@abv.bg

Вероника Петрова
Уредник – експерт комуникации и културни проекти
тел: +359 2 868 73 89
e-mail: museum@vladigerov.org

Александър Лиалиос
Уредник – експерт архивна и музикално-продуцентска дейност
тел: +359 2 868 73 89
e-mail: а.lialios@vladigerov.org

Дъблина Илиева
Главен счетоводител
тел: +359 2 8687389
моб.: +359 88 846 16 61
e-mail: museum@vladigerov.org