Проекти

2017 г.

„Владигеров отблизо” – заснемане на интервюта-спомени за Панчо Владигеров, създаване на рекламен клип на музея, заснемане на видео клипове от майсторски класове по пиано и цигулка. Финансира се от Столична програма „Култура”.

„Другият поглед” – цикъл от майсторски класове на изтъкнати вокални и клавирни педагози. Финансира се от Министерство на културата.
Ново оборудване за фондохранилището на къща музей „Панчо Владигеров”. Финансира се от Министерство на културата.

2016 г.

„По Владигеровски за деца” – създаване на музикално-образователна игра с интересни и любопитни факти от детството и младежките години на Панчо Владигеров. Финансира се от Министерство на културата.

2015 г.

„Снимки и спомени от кабинета на Владигеров” – документална изложба и заснемане на видео интервюта по случай 10 години от откриването на постоянната експозиция в музея. Финансира се от Министерство на културата.

„Микрокосмос” – представяне на 60 едноминутни произведения за пиано от 60 съвременни автори от цял свят. Проект на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров”, в партньорство с музея, финансиран от от Министерство на културата и Столична програма „Култура“. Медиен партньор е БНР.

2012 г.

„Да нарисуваме картина със звуци и  …”- музикално-образователни работилници за деца в предучилищна и ранна училищна възраст. Финансира се от Столична програма „Култура”.

2011 г.

Двугодишна програма „Еврейското присъствие в българската музикална култура” 2011-2012 г. Проект на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров” в партньорство с музея, финансиран от фондация „Ротшилд”. В рамките на програмата са реализирани: пет документални филми в копродукция с БНТ, видеоинтервюта на български музиканти с еврейски произход, художествена изложба и разработване на сайт.

2009 г.

„Живи архиви в звук и образ. Райнхард – Владигеров”. Представяне на немския период в творчеството на Владигеров и работата му в театрите на Макс Райнхард. Събитията се проведоха в Музея на театъра във Виена и в Български културен институт в Берлин. Проект на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров”, в партньорство с музея, финансиран по програма „Младежта в действие” на Национален център за европейски програми и проекти.

„Около пианото на Владигеров” – цикъл интерактивни концерти. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Първи национален конкурс за композиции и импровизации”. Създаване на регламент и рекламни материали. Проект на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров”, в партньорство с музея, финансиран от Министерство на културата и Столична програма „Култура”.

„Пианизмът на Владигеров“ — майсторски клас на Панчо Владиггеров-младши, внук на композитора. Проект на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров”, в партньорство с Музея, финансиран от Министерство на културата и Столична програма „Култура“.

2008 г.

„Музикално пътешествие” – музикално-образователни работилници за ученици от първи до четвърти клас с участие на водещи музикални педагози – Галунка Калоферова, Росица Драганова, Даниела Желязкова. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Нови транскрипции за четири ръце на Владигерови творби”. Проф. Виктор Чучков изработва транскрипции на произведения за пиано от Панчо Владигеров за 4 ръце. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Бащи и деца” – популяризиране на творчеството на Панчо Владигеров и неговите наследници – синът Александър Владигеров — композитор, диригент и пианист и внуците му. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Коледна импресия” – цикъл от коледни камерни концерти в къща музей „Панчо Владигеров”. Проектът се финансира от Министерство на културата.

2007 г.

„Домашното музициране“ – цикъл от камерни концерти в уютната атмосфера на Владигеровия дом, в среда близка до домашната. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Да нарисуваме празника със звуци” – детски музикално-образователни занимания. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Нови транскрипции върху театралната музика на Владигеров”. Възлагане на изработка на клавирно извлечение от партитура на музиката от пиесата „Тебеширеният кръг” на А. Клабунд. Автор на извлечението е проф. д-р Пенчо Стоянов, учениците на Владигеров. Проектът е финансиран от Министерство на културата и се осъществява от фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров” в партньорство с Музея.

„Представяне на програмата „Райнхард – Владигеров”. Презентация на архивни материали, кратък видео филм и изпълнение на нови транскрипции по театралната музика на Владигеров в Организация на евреите «Шалом». Проектът e на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров.” Проектът е финансиран от Министерство на културата и се осъществява от фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров” в партньорство с Музея.