Проекти

2021 г.

Печат на настолна игра „Владигеровият ръкопис“ и представителен фотоалбум – спечелено финансиране от сесия на МК „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“. В резултат на успешната реализация на проекта е отпечатано ново, допълнено издание на фотоалбума „Владигеров: Снимки от кабинета“ в тираж от 1000 броя.

Конструктивно укрепване на едноетажна сграда – Къща музей „Панчо Владигеров“ – проектът е осъществен чрез подкрепата на МК, при обявена редовна сесия за финансиране на консервационно-реставрационни дейности на недвижими паметници на културата.

Творчески проект „SYN(es)THESIS“ – през 2021-ва година стартира първи сезон на най-новия проект на Къща музей „Панчо Владигеров“ – „SYN(es)THESIS“ – финансиран по програма „Музика“ на СП „Култура“ към Столична община. В своята същност „SYN(es)THESIS” цели изграждането на мост между отделните изкуства, като разглежда възможностите за синтез и взаимовлияние помежду им – както по отношение на характерните за тях възприятия, така и по отношение на тяхната функционалност и осмислянето им в човешките битие и духовност.
Планираните първи три издания на проекта, в рамките на 2021 г., са насочени към изследване и разгръщане на потенциала за взаимовлияние между музикални и визуални възприятия и преживявания чрез оригинална и самостоятелна творческа дейност. В тези три сесии участие взимат студенти от НМА „Проф. Владигеров“ и от Националната художествена академия. Събитията се осъществяват в партньорство със Софийска филхармония.
В рамките на 2021-ва година е реализиран и Първия международен конкурс по композиция на „SYN(es)THESIS“ с участието на 23-ма млади композитори от 17 държави на 4 континента. Младите художници от НХА създават 53 живописни платна с висока художествена стойност.

 

2019 г.

Четвърти цикъл „Другия поглед. Майсторски класове със заключителни концерти“ – през 2019 г., с продължението на този проект от предходните години, правим опит за разширяване на предмета и обхвата от специалности. Проектът е цикъл от четири майсторски класа по пиано, композиция и камерна музика. Гостуващи преподаватели: проф. Домна Евнухиду (Гърция), проф. хонор. кауза Панчо Владигеров (Германия/България), Микеле Росети (Италия), Александра Карастоянова-Херментин (Австрия). Финансира се от Министерство на културата.

„Юбилеен концерт и изложба по повод 120-годишнината на Владигеров“ – подготвяне на нова художествено-документална изложба „Панчо Владигеров в музикалния калейдоскоп на ХХ-ти век. Посоки, връзки, отражения“ и осъществяване на концерт в къщата музей, представящ творчеството на композитора, в изпълнение на изтъкнатите и ревностни изпълнители на Владигеров – Ангел Станков, Йосиф и Зорница Радионови. Финансира се от Календара на културните събития на Столична община.

„Реквизит за постоянната експозиция на Къща музей „Панчо Владигеров“ – разширяване на постоянната музейна експозиция чрез нови технически средства, с цел по-детайлното представяне на жизнения път на твореца и неговото уникално веществено наследство. Чрез таблети с програмирано визуално и аудио съдържание и слушалки, се дава възможност на посетителите за разглеждане на тематични файлове, селектирани от музейния фонд, както и за слушане на музикални записи. Финансира се от Министерство на културата.

„120 годишнината на Владигеров в Берлин и Будапеща“ – представяне на изложбите „Райнхард–Владигеров. Взаимовлияния и проекции“ и „Панчо Владигеров в музикалния калейдоскоп на ХХ-ти век. Посоки, връзки, отражения“ – съответно в Берлин и Будапеща. Проектът се финансира от НФ „Култура“.

„Приятелство в записи. Красимир Гатев свири Панчо Владигеров“ – издаване на компактдиск в колаборация с издателска къща „Гега Ню“, БНР и фондация „Красимир Гатев“. Проектът е финансово осигурен от фондация „Красимир Гатев“ и „Гега Ню“.

2018 г.

Трети цикъл „Другия поглед. Майсторски класове със заключителни концерти“ – проектът е цикъл от три майсторски класа по пиано с лектори Филип Раскин (Белгия), Микеле Росети (Италия) и Панчо Владигеров-внук. Проектът е финансиран от Министерство на културата.

„В ярки багри“ – съвместна продукция на компактдиск с мултимедия, представящ част от транскрипциите за две пиана на Панчо Владигеров в изпълнение на клавирното дуо Панчо Владигеров-младши и Димо Димов.

2017 г.

„Владигеров отблизо” – заснемане на интервюта-спомени за Панчо Владигеров, създаване на рекламен клип на музея, заснемане на видео клипове от майсторски класове по пиано и цигулка. Финансира се от Столична програма „Култура”.

„Другият поглед” – цикъл от майсторски класове на изтъкнати вокални и клавирни педагози. Финансира се от Министерство на културата.
Ново оборудване за фондохранилището на къща музей „Панчо Владигеров”. Финансира се от Министерство на културата.

2016 г.

„По Владигеровски за деца” – създаване на музикално-образователна игра с интересни и любопитни факти от детството и младежките години на Панчо Владигеров. Финансира се от Министерство на културата.

2015 г.

„Снимки и спомени от кабинета на Владигеров” – документална изложба и заснемане на видео интервюта по случай 10 години от откриването на постоянната експозиция в музея. Финансира се от Министерство на културата.

„Микрокосмос” – представяне на 60 едноминутни произведения за пиано от 60 съвременни автори от цял свят. Проект на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров”, в партньорство с музея, финансиран от от Министерство на културата и Столична програма „Култура“. Медиен партньор е БНР.

2012 г.

„Да нарисуваме картина със звуци и…” – музикално-образователни работилници за деца в предучилищна и ранна училищна възраст. Финансира се от Столична програма „Култура”.

2011 г.

Двугодишна програма „Еврейското присъствие в българската музикална култура” 2011-2012 г. Проект на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров” в партньорство с музея, финансиран от фондация „Ротшилд”. В рамките на програмата са реализирани: пет документални филми в копродукция с БНТ, видеоинтервюта на български музиканти с еврейски произход, художествена изложба и разработване на сайт.

2009 г.

„Живи архиви в звук и образ. Райнхард – Владигеров”. Представяне на немския период в творчеството на Владигеров и работата му в театрите на Макс Райнхард. Събитията се проведоха в Музея на театъра във Виена и в Български културен институт в Берлин. Проект на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров”, в партньорство с музея, финансиран по програма „Младежта в действие” на Национален център за европейски програми и проекти.

„Около пианото на Владигеров” – цикъл интерактивни концерти. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Първи национален конкурс за композиции и импровизации” – създаване на регламент и рекламни материали. Проект на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров”, в партньорство с музея, финансиран от Министерство на културата и Столична програма „Култура”.

„Пианизмът на Владигеров“ – майсторски клас на Панчо Владиггеров-младши, внук на композитора. Проект на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров”, в партньорство с музея. Финансиран от Министерство на културата и Столична програма „Култура“.

2008 г.

„Музикално пътешествие” – музикално-образователни работилници за ученици от първи до четвърти клас с участие на водещи музикални педагози – Галунка Калоферова, Росица Драганова, Даниела Желязкова. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Нови транскрипции за четири ръце на Владигерови творби” – проф. Виктор Чучков изработва транскрипции на произведения за пиано от Панчо Владигеров за 4 ръце. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Бащи и деца” – популяризиране на творчеството на Панчо Владигеров и неговите наследници – синът Александър Владигеров – композитор, диригент и пианист, и внуците му. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Коледна импресия” – цикъл от камерни коледни концерти в Къща музей „Панчо Владигеров”. Проектът се финансира от Министерство на културата.

2007 г.

„Домашното музициране“ – цикъл от камерни концерти в уютната атмосфера на Владигеровия дом, в среда близка до домашната. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Да нарисуваме празника със звуци” – детски музикално-образователни занимания. Проектът се финансира от Министерство на културата.

„Нови транскрипции върху театралната музика на Владигеров”. Възлагане на изработка на клавирно извлечение от партитура на музиката от пиесата „Тебеширеният кръг” на А. Клабунд. Автор на извлечението е проф. д-р Пенчо Стоянов, учениците на Владигеров. Проектът е финансиран от Министерство на културата и се осъществява от фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров” в партньорство с Музея.

„Представяне на програмата „Райнхард – Владигеров”. Презентация на архивни материали, кратък видео филм и изпълнение на нови транскрипции по театралната музика на Владигеров в Организация на евреите «Шалом». Проектът e на фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров.” Проектът е финансиран от Министерство на културата и се осъществява от фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров” в партньорство с музея.