Майсторски клас по пиано с ръководител Панчо Владигеров – внук

Държавен културен институт Къща музей “Панчо Владигеров” София и
Фондация “Духовното наследство на Панчо Владигеров” организират
Майсторски клас по пиано на Панчо Владигеров – младши, Германия

Дати: 22 – 24 март 2008 г.
Откриване – 22 март 10 часа
Записване на 22 март / събота/ от 9 до 10 часа в сградата на
Къща музей “Панчо Владигеров” София, кв.”Лозенец”, ул.“Якубица” 10

Панчо Владигеров – младши е роден в София. Внук е на големия български композитор Панчо Владигеров. Продължава традициите на своята фамилия като концертиращ пианист и клавирен педагог. Учи в музикалните колежи във Ваймар и Берлин. Завършва Висшата академия за музика “Ханс Айслер” в Берлин като студент на проф. Дитер Брауер. Под негово ръководство следва и двегодишна аспирантура. В България специализира в ДМА “Панчо Владигеров”. Голямо значение за неговото музикално израстване и за оригиналната му интерпретация на българската и славянска музика има дядо му проф. Панчо Владигеров. Носител е на награди от редица европейски конкурси. Концертира в много страни от Европа, в Канада и Япония. Провежда майсторски класове в Гърция, Япония и България. По настоящем е доцент и преподавател по пиано във Висшата музикална школа “Лео Кестенберг” – Берлин. През месец април 2006 г. проведе своя първи майсторски клас в дома музей. Дарител е на къща музей “Панчо Владигеров” – София

ТАКСИ:
Такса за записване – 15 лв.
Такса за 3 /три/ урока – 100 лв.
Такса за единичен урок – 40 лв.

Такси за слушатели: /входната такса на музея/
Ученици и студенти – 1.50 лв на ден
Възрастни – 2 лв. на ден

Занятията се провеждат ежедневно от 10 до 18 часа, по график уточнен с ръководителя на курса.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ:

Моля попълнете и изпратете този талон на адрес :
София – 1164 , кв.”Лозенец”, ул.”Якубица” 10, къща музeй “Панчо Владигеров”
Тел./факс 8687389 или e mail: vladigerov_muzei_sofia@mail.bg

ТАЛОН ЗА УЧАСТИЕ:
в майсторския клас по пиано с ръководител Панчо Владигеров – младши
Име и фамилия………………………….
Място, дата и година на раждане…………………..
Адрес и телефон……………………
Учебно заведение, клас, курс……………………
Преподавател…………………………..
Програма…………………………………..

Съгласен/на съм с условията за провеждане на майсторския клас

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Всички участници представят програма по свой избор, в завършен вид. Няма ограничения на автори и стилове.
2. Всички участници ще получат диплом за участие в курса.
3. Разноските за пътни, нощувки и пребиваване са за сметка на участниците.

 
Банковите сметки, по които молим да се преведат сумите за участие са следните:

15 лв. таксата за участие по сметката на ДКИ Къща музей "Панчо Владигеров":

Банка УниКредит Булбанк кл. Ал. Батенберг, ВIC : UNCRBGSF,

IBAN: BG32UNCR96603122206519

Таксата за часовете: по сметката на Фондация "Духовното наследство на Панчо Владигеров"

Първа инвестиционна банка – централа, ул. "Стефан Караджа"10

IBAN: BG17FINV915010BGNOJW7G
BIC: FINVBGSF

Молим ви да носите копие от платежните нареждания за предевените суми.