„Музикални визитки от България“

В навечерието на студентския празник на 5 декември 2014 г. от 19 часа, в къща музей "Панчо Владигеров", студенти от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" ще представят музикални бисери от класическата и съвременна българска музика. Концертът е резултат на работата на студентите по проекта "Студентски практики", реализиран през последните месеци с педагогическата помощ на проф. Ружка Чаракчиева. В концерта ще участва и проф. д-р Ростислав Йовчев.

В програмата: Панчо Владигеров, Димитър Ненов, Любомир Пипков, Андрей и Веселин Стоянови, Марин Големинов, Филип Павлов и Красимир Тасков