Приключи първият етап по проекта „Еврейският принос към българската и европейската музикална култура“

През 2010 година бе спечелен проект "Еврейският принос към българскакта и европейската музикална култура"  пред Фондация Ротшилд – Европа. Целта на проекта е да съхрани и популяризира чрез звук и визия историята на еврейските музиканти в България, разказана чрез свидетелите, свидетелствата и музиката, съхранена и оформена като аудиовизуална колекция на интерактивна база данни. Заснети са на видеоносители 6 интервюта на еврейски музиканти, а именно : акад. Николай Кауфман, Меира Молхова, Тинка Йосифова, проф. Симо Лазаров, Нисим Алшех и Майер  Франк.  Събрани са повече от 200  материала – снимки, документи, аудиозаписи, свързани с тяхната дейност. В процес  на работа е интерактивен сайт. www.jewm.org, в който е организирана и може да бъде намерена тази информация. Събраният материал служи за основа на  документални филми, продуцирани от Фондацията и в партньорство с Къщата музей и Българската национална телевизия .