Камерна музика

Камерната музика заема основно място в творчеството на Владигеров. Неговият талант намира широк простор на изява в многобройните солови пиеси и цикли за пиано, за цигулка и др. И това е съвсем разбираемо – самият той е отличен пианист, а неговия брат-близнак Любен е цигулар.

Особено характерно за творческите търсения на Владигеров в областта на камерната музика е неговия стремеж за разработване и експериментиране в различни жанрови области, търсенето на различни темброви звучения и максималното експлоатиране на музикалния материал с ярък тематичен заряд. Композиторът многократно се връща към свои ярки оригинални творби, търсейки различни жанрови решения и това е причината за големия брой транскрипции, който Владигеров създава.

В този раздел са представени както оригинално замислените като жанрова и инструментална определеност произведения на композитора, така и всички авторови транскрипции за съответните инструменти или камерни формации.