Нотни издателства

В тази страница са посочени музикалните издателства, които в момента имат права за издаване и разпространение на творби на Панчо Владигеров.

Издателство Universal Edition, Виена

 1. Шест лирични песни за висок глас и пиано по текст на Дора Габе, опус 5
 2. Балада „Луд Гидия“ по текст на Пенчо Славейков, опус 5
 3. Концерт за пиано и оркестър № 1 ла минор, опус 6
 4. Две импровизации за цигулка и пиано, опус 7 – „Поема“ и „В народен тон“ (клавир и щим)
 5. Симфонична легенда, опус 8
 6. Десет импресии за пиано, опус 9
 7. Четири пиеси за пиано, опус 10
 8. „Скандинавска сюита“, опус 13 (партитура)
 9. „Бурлеска“ за цигулка и пиано, опус 14
 10. Три пиеси за пиано, опус 15
 11. Рапсодия „Вардар“, опус 16 за цигулка и пиано (клавир и щим)
 12. Рапсодия „Вардар“, опус 16 за оркестър (партитура)
 13. Две български парафрази за цигулка и пиано, опус 18 – „Хоро“ и „Ръченица“ (клавир и щим)
 14. Пет песни за висок глас и пиано из музиката към пиесата „Тебеширеният кръг от Клабунт, опус 19
 15. Две пиеси за цигулка и пиано, опус 20 – „Романс“ и „Ориентал“ из театралната музика към пиесата „Юарец и Максимилян“ (клавир и щим)
 16. „Романс“, из опус 20 – авторова транскриция за салонен оркестър
 17. „Песен“ из „Българска сюита“, опус 21 за цигулка и пиано (клавир и щим)
 18. „Марш“ и „Песен“ из „Българска сюита“, опус 21 за симфоничен оркестър (партитура)
 19. „Седем симфонични български танца“, опус 23 (партитура)
 20. „Класично и романтично“ – цикъл пиеси за пиано, опус 24
 21. Миниатюри за пиано „Шумен“, опус 29 (клавир)
 22. Фокстрот за пиано

Издателство Antes Edition, Баден

 1. Сонатина кончертанте“, опус 28
 2. „Епизоди“ за пиано, опус 36
 3. „Валс“ из „Майска“ симфония, опус 34
 4. Три пиеси за пиано, опус 53

Издателство „Музика“, София

 1. Соната за цигулка и пиано, опус
 2. Концертно шими за цигулка и пиано, б. о. (1917 г.)
 3. Концерт за пиано № 2, опус 22  (за две пиана)
 4. Три танца за цигулка и пиано, опус 23
 5. „Песен“  и „Хумореска“ за пиано из опус 29
 6. “Епизоди” за пиано – Прелюд, Носталгия, Ръченица,Импровизация, Токата, опус 36
 7. “Акварели” за пиано – Малък прелюд, Меланхолия, Танц, Пасторал, Ръченица, Ритмично движение, опус 37
 8. Шест екзотични прелюдии за пиано, опус 17
 9. Концерт за пиано и оркестър № 3, опус 31 (за две пиана), партитура и щимове (при интерес за изпълнение)
 10. „Хоро стакато“ – за симфоничен оркестър (партитура и щимове), опус 38 и за цигулка и пиано, клавир
 11. Картини за пиано – Арабеска, Приказка, Балкански танц, опус 46. „Приказка“ за цигулка и пиано
 12. Концерт за пиано № 4, опус 48 (за две пиана)
 13. Три концертни пиеси за пиано – Ариозо, Каприз, Азиатски танц, опус 57
 14. Концерт за пиано и оркестър № 5 (за две пиана)
 15. Новелети за пиано – Инвенция, Тъжна приказка, Селски танц, Ноктюрно, Перпетум мобиле, опус 59
 16. Концерт за цигулка № 2 , опус 61
 17. „Валс“ из “Майска симфония”, опус 44 за цигулка и пиано
 18. Пиеси за цигулка – т. ІІІ
 19. Пиеси за цигулка – т. ІV

Издателство Edition Elm, София

Соло пиано:

 1. Три кратки пиеси, оп. 64 (1972) – Носталгия, Каприз, Етюд
 2. Четири пиеси, оп. 65 (1973) – Прелюдия, Етюд, Ария, Ръченица
 3. Пет силуета, оп. 66 (1974) – Въведение, Спомен, Танц, Поезия, Весел танц
 4. Пет поетични картини, оп. 68 (1976) – Инвенция, Тъга, Гротеска, Песен,Игра
 5. Четири фрески, оп. 69 (1977) – За начало…, Кокетен танц, Старинна песен, Танцова хумореска
 6. Три багатели, оп. 70 (1978) – Тъга, Малка балада, Хумореска

Две пиана – Клавирно дуо:

 1. Фантастичен валс, оп. 2, № 4, (1915, тр. 1977)
 2. Шведски танц, оп. 13, № 2, (1921, тр. 1977)
 3. Румънски танц, оп. 38, № 3, (1942, тр. 1977)
 4. Динику-Владигеров – Хоро стакато, без опус, (1942, тр. 1977)
 5. Рапсодия Вардар оп. 16, (1922, тр. 1976)
 6. Мар Димитро льо, български танц оп. 23, № 2, (1931, тр. 1976)
 7. Биляна, български танц оп. 23, № 6, (1931, тр. 1976)
 8. Голямо хоро, български танц оп. 23, № 7, (1931, тр. 1976)
 9. Българска сюита, оп. 21, (1926, тр. 1977) – Като марш, Песен, Хороводна, Ръченица
 10. Танцьорката от Изтока, оп. 10, № 2, (1920, тр. 1977)
 11. Концертно шими, без опус, (1924, тр. 1977)
 12. Романс и кейкуок, без опус, (1920, тр. 1977)
 13. Фокстрот, без опус, (1925, тр. 1977)