Симфонична музика

Симфоничните произведения в творчеството на Владигеров особено ярко очертават характерните за неговия стил черти – мащабна звучност, ярък оркестров колорит, богатство на цветове и тембри, пищна хармония вплела мотиви от народната песен, непресъхваща инвенция, богато многогласие. Майсторството на Владигеров се проявява в свободното боравене с голям оркестров състав, много често с пълна ударна група. Някои от неговите най-известни творби като Рапсодия „Вардар”, „Импровизация и токата” из „Епизоди” опус 36 и др. стават изключително популярни не в оригинал, а в техния оркестров вариант. Например Рапсодия „Вардар” е писана от композитора първо за цигулка и пиано. За едно от най-ярките симфонични произведения на Владигеров „Еврейска поема”, Димитрий Шостакович възкликва: „Такова произведение се пише веднъж на сто години”.