Сценична музика

„Властна хармония, бликащо многозвучие, цветист оркестров звук – всичко това показва неговата музика, а и нещо повече – личност, която черпи от пълнотата на една необикновена дарба.“

проф. Йозеф Маркс

(из рецензия по повод операта „Цар Калоян“ на Панчо Владигеров,  публикувана във в.“Нойес винер журнал“, 3 май 1937 г.)