Стартира проекта за деца „Музикално пътешествие“ в Къщата музей

През 2011 година Фондацията спечели проект пред Министерството на културата и Столична програма "Култура" за реализацията на  работилници с игрови музикално-образователен характер, със заглавие "Музикално пътешествие" .Те са насочени към  деца от предучилищна и начална училищна възраст.  Идеята на проекта е да се стимулират и провокират децата да се вслушат в звуците, да ги свържат с определени образи, да ги организират в ритмични схеми, така че от тях да се изгради музикална картина и акомпанимент на песен или танц.