Успешно реализиран проект търси продължение

В навечерието на Новата година приключи успешно проектът "Музикално пътешествие", реализиран с подкрепата на Столична програма "Култура" и Министерство на културата. Големият интерес, който придизвика в децата и учителите от София и Ихтиман, хубавите емоции и музикалните съпреживявания ни амбицират да търсим възможности за продължение на "музикалното пътешествие" и през новата 2012 г.