Бурлеска

„Бурлеска“ за цигулка и оркестър. Тази творба е транскрипция на оригиналния вариант на пиесата за цигулка и пиано. Оркестрацията е от 1922 г.