Рапсодия „Вардар“

Рапсодия „Вардар“ опус 16 за духов оркестър – оркестрация на Д. Божинов – 1955 г. Рапсодия „Вардар“ опус 16 за естраден оркестър – оркестрация П. Димитров – 1959 г.

Хоро – стакато (Динику-Владигеров)

„Хоро – стакато“ (Динику – Владигеров) за голям симфоничен оркестър „Хоро – стакато“ (Динику – Владигеров) за духов оркестър, оркестрация Д. Божинов – 1958 г.