Транскрипции за тромпет

„Класично и романтично“, опус 24 Транскрипцията на оригиналния цикъл пиеси е създадена през 1992 г. от Александър Владигеров – син на Панчо Владигеров

Транскрипции за обой

„Страница от албум“ из опус 24 № 6 „Хумореска“ из опус 29 № 5 „Класически менует“ за обой и струнен оркестър, 1969 г.

Транскрипции за флейта

„Поема“ из опус 7 № 1, 1954 г. „Илюиза“, „Интермецо“ и „Северен романс“ из опус 12, 1968 г. „Вечерна песен“ из опус 17 № 4, 1968г. „Размишление“ и „Карнавално шествие“ из музиката към пиесата „Венецианският търговец“, 1968 г. „Романс“ и „Ориентал“ из опус 20, 1953 г. „Мар димитро льо“, „Ситно хоро“, „Биляна“ из опус 23,

Рапсодия „Вардар“

Рапсодия „Вардар“ опус 16 за духов оркестър – оркестрация на Д. Божинов – 1955 г. Рапсодия „Вардар“ опус 16 за естраден оркестър – оркестрация П. Димитров – 1959 г.