Три песни за глас и пиано

Три песни за глас и пиано (камерен оркестър) из музиката към пиесата “Дванайсета нощ” по У. Шекспир Песен на виола Любовна песен на шута Песен на шута

Музика към пиесата “Сънна игра”

Музика към пиесата “Сънна игра” по А. Стринберг Постановка “Дойчес театер” Берлин, режисьор Макс Райнхард. Премиера – Стокхолм, ноември 1921 г.

Шест български народни песни из Брацигово

Шест български народни песни из Брацигово с два варианта на съпровод за пиано или камерен оркестър Седнал ми Дамян чорбаджи Прати Гена за водица Сино Димитре, Димитре Клета му душа проклета Пиленце пее Кога се с Георги искахме

Шест български народни песни за глас

Шест български народни песни  за глас в два варианта на съпровод с пиано и с камерен оркестър Кольо мори Добро утро, мори малка моме Събрале ми се набрале Невеста калеш убива Гюрушенце Стояне, луди делия

Шест български народни песни за висок глас

Шест български народни песни за висок глас в два варианта на съпровод  – с пиано и камерен оркестър Пристигнала е хубава Яна Китка Ружа проговаря Виждаш ли долу в полето Слънце грее, гердан се белее Боро храни два сиви сокола Залюби, Кольо залюби

На времена метежни

“На времена метежни” по текст на Г. Жечев, за смесен хор акапела или с пиано и за мъжки хор акапела

Септември 1944

“Септември 1944” по текст на Г. Жечев за смесен хор акапела или с оркестър и за мъжки хор акапела