Шест български народни песни за висок глас

Шест български народни песни за висок глас в два варианта на съпровод  – с пиано и камерен оркестър Пристигнала е хубава Яна Китка Ружа проговаря Виждаш ли долу в полето Слънце грее, гердан се белее Боро храни два сиви сокола Залюби, Кольо залюби

Дивертименти

Пет пиеси за камерен оркестър Източен марш, из опус 19 № 2 Ласка, из опус 9 № 4 Карнавално шествие, из театралната музика към “Венецианският търговец” Романс, из опус 20 № 1 Кейк уок, из опус 49 № 2