Транскрипции за две пиана

„Валс – фантастик“ из опус 2 № 4 „Танцьорката от изток“ из опус 10 № 2 „Шведски танц“ из опус 13 № 4  Рапсодия „Вардар“, опус 16 „Българска сюита“, опус 21 – „Марш“, „Песен“, „Хороводна“, „Ръченица“ „Мар Димитро льо“, „Биляна“, „Голямо хоро“ из опус 23 „Румънски танц“ из опус 38 № 3 „Романс и кейк

Транскрипции за пиано на оркестрови пиеси

„Марш на промоцията“ и „Шведски танц“ из „Скандинавска сюита“, опус 13  Рапсодия „Вардар“, опус 16 „Източен марш“ из музиката към пиесата „Тебеширеният кръг“ от Клабунд, опус 19 „Българска сюита“, опус 21 „Мар Димитро льо“ и „Биляна платно белеше“ из „Седем симфонични български танца“, опус 23 „Валс“ из „Майска симфония“, опус 44 „Ноктюрно на пустинята“ , „Романс