Транскрипции за цигулка на клавирни и оркестрови творби

„Елегичен романс“, 1940 г. „Ласка“ из „Десет импресии за пиано“, опус 9 „Вечерна песен“ из „Шест екзотични прелюдии за пиано“, опус 17, 1968 г. „Размишление“ и „Карнавално шествие“ из музиката към пиесата „Венецианският търговец“ по Шекспир, 1975 г. „Седем симфонични български танца“, опус 23, 1975 г. „Класично и романтично“, опус 24, 1955 г. „Господско хоро“

Рапсодия „Вардар“ за цигулка и пиано

Рапсодия „Вардар“ за цигулка и пиано Това е оригиналния вариант на тази най-популярна пиеса на Владигеров. Нейното премиерно изпълнение от братята Панчо и Любен Владигерови е в Берлин през януари 1923 г. Авторът създава много различни транскрипции на тази творба. А през 1971 г. Любен Владигеров изработва транкрипция на Рапсодия „Вардар“ за две цигулки соло.