Транскрипции за тромпет

„Класично и романтично“, опус 24 Транскрипцията на оригиналния цикъл пиеси е създадена през 1992 г. от Александър Владигеров – син на Панчо Владигеров

Транскрипции за обой

„Страница от албум“ из опус 24 № 6 „Хумореска“ из опус 29 № 5 „Класически менует“ за обой и струнен оркестър, 1969 г.

Транскрипции за флейта

„Поема“ из опус 7 № 1, 1954 г. „Илюиза“, „Интермецо“ и „Северен романс“ из опус 12, 1968 г. „Вечерна песен“ из опус 17 № 4, 1968г. „Размишление“ и „Карнавално шествие“ из музиката към пиесата „Венецианският търговец“, 1968 г. „Романс“ и „Ориентал“ из опус 20, 1953 г. „Мар димитро льо“, „Ситно хоро“, „Биляна“ из опус 23,

Транскрипции за виолончело

„Поема“ из опус 7 № 1, 1954 г. „Ласка“ из опус 10 № 4, 1955 г. „Ръченица“ из опус 18  № 2 за виолончело соло, 1925 г. „Песен“ из „Българска сюита“, опус 21, 1954 г. „Песен“ и „Хумореска“ из опус 29, 1964 г. „Малък прелюд“ из опус 37 № 1, 1955 г. „Приказка“ из опус

Транскрипции

„Плачеха цветята“ и балада „Луд гидия“ из опус 5 за бас и пиано, 1969 г.  Балада „Луд гидия“ из опус 5 за тенор и симфоничен оркестър,  1978 г. „Песен на Чанг Линг“ и „Песен на войника“ из опус 19 за бас и пиано / симфоничен оркестър „Песен на Виола“ из опус 26 за сопран и

Транскрипции за пиано – 4 ръце

Рапсодия „Вардар“, опус 16 „Фокстрот“ – транскрипцията е на Александър Владигеров – син на композитора, 1981 г. „Девет години станаха, Йонке“ и „Господско хоро“ из „Български песни и танци“, опус 25, 1932 г. „Хоро стакато“ Динику-Владигеров 1977 г.  

Транскрипции за цигулка на клавирни и оркестрови творби

„Елегичен романс“, 1940 г. „Ласка“ из „Десет импресии за пиано“, опус 9 „Вечерна песен“ из „Шест екзотични прелюдии за пиано“, опус 17, 1968 г. „Размишление“ и „Карнавално шествие“ из музиката към пиесата „Венецианският търговец“ по Шекспир, 1975 г. „Седем симфонични български танца“, опус 23, 1975 г. „Класично и романтично“, опус 24, 1955 г. „Господско хоро“