Рапсодия „Вардар“ за цигулка и пиано

Рапсодия „Вардар“ за цигулка и пиано Това е оригиналния вариант на тази най-популярна пиеса на Владигеров. Нейното премиерно изпълнение от братята Панчо и Любен Владигерови е в Берлин през януари 1923 г. Авторът създава много различни транскрипции на тази творба. А през 1971 г. Любен Владигеров изработва транкрипция на Рапсодия „Вардар“ за две цигулки соло.

“Скандинавска сюита” по музиката към пиесата “Сънна игра”

“Скандинавска сюита” по музиката към пиесата на Аугуст Стринберг “Сънна игра” за голям симфоничен оркестър. „Скандинавска сюита“ е базирана на музиката към пиесата „Сънна игра“, или „екстрахирана“ (по Ст. Лазаров), за да бъде преосмислена и в друг жанр. Така се получава една голяма шестчастна симфонична сюита, в която нещата варират от тънкото, небулозното, импресионистично усещане