Люлински импресии

„Люлински импресии“ – симфонична сюита за голям симфоничен оркестър Люлин планина Привечер (Елегия) Народен празник

Шест български народни песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър

Шест български народни песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър Не плачи, малка моме, не жали Къде се чудо станало Разплакала се вдовица Девойче, тенко високо Пиян идех от града Зете, мили зете

Пет пиеси за пиано

Пет пиеси за пиано Приспивна песен Хумореска Тъжният овчар Драматичен епизод Български танц

Новелети

Новелети – пет пиеси за пиано Инвенция Тъжна приказка Селски танц Ноктюрно Перпетум мобиле