Люлински импресии

„Люлински импресии“ – симфонична сюита за голям симфоничен оркестър Люлин планина Привечер (Елегия) Народен празник

Шест български народни песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър

Шест български народни песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър Не плачи, малка моме, не жали Къде се чудо станало Разплакала се вдовица Девойче, тенко високо Пиян идех от града Зете, мили зете

Шест български народни песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър

Шест български народни песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър  Две луди млади Ой девойче бугарче Хайде слънце зайде Брала мома ружа цвете Марийо, дилбер мори, Марийо Дафинка платно тъчеше