Сюита из сценичната музика към пиесата “Щастие”

Сюита из сценичната музика към пиесата “Щастие “ по Орлин Василев за голям симфоничен оркестър и хор Увертюра Първа интермедия Втора интермедия Ален мак Драматичен епизод Спомен Любовна лирика Химн на щастието

“Цар Калоян” опера в три действия

“Цар Калоян” – опера в три действия по либрето на Фани Попова-Мутафова и Николай Лилиев Премиера: София, 20. ІV. 1936 г. – Софийска народна опера, дир. Асен Найденов, режисьор Хр. Попов