Сюита из сценичната музика към пиесата “Щастие”

Сюита из сценичната музика към пиесата “Щастие “ по Орлин Василев за голям симфоничен оркестър и хор Увертюра Първа интермедия Втора интермедия Ален мак Драматичен епизод Спомен Любовна лирика Химн на щастието