„Биляна платно белеше“ и „Голямо хоро“ из „Седем симфонични български танца“

„Биляна платно белеше“ и „Голямо хоро“ из „Седем симфонични български танца“ опус 23 № 6 и № 7 за две цигулки и струнен оркестър