“Биляна платно белеше” и “Голямо хоро” из “Седем симфонични български танца”

“Биляна платно белеше” и “Голямо хоро” из “Седем симфонични български танца” опус 23 № 6 и № 7 за две цигулки и струнен оркестър