Четири характеристични пиеси за струнен оркестър

Четири характеристични пиеси за струнен оркестър

  1. Инвенция, из опус 59 № 1
  2. Приказка, из опус 46 № 2
  3. Приспивна, из опус 60 № 1
  4. Ръченица, из опус 25 № 3