Четири песни за висок глас по текст на Николай Лилиев

Четири песни за висок глас и пиано или симфоничен оркестър по текст на Николай Лилиев

  1. Небето е безумно синьо
  2. Тихият пролетен дъжд
  3. На страшен съд вървят тълпи