Четири пиеси из музикалната сюита към пиесата „Щастие“

Четири пиеси за струнен оркестър из музиката към пиесата „Щастие“ по Орлин Василев, опус 50

  1. Прелюд
  2. Интермедия
  3. Приспивна песен
  4. За любовта