Четири пиеси за пиано

  1. Менует
  2. Люлчина песен
  3. Български танц
  4. Фантастичен валс