Четири валса за симфоничен оркестър

Четири валса за симфоничен оркестър

  1. Валс фантастик, из опус 2 № 4
  2. Валс каприз, из опус 9 № 3
  3. Танцьорката от изток, из опус 10 № 2
  4. Валс романтик, из опус 12 № 4