Дивертименти

Пет пиеси за камерен оркестър

  1. Източен марш, из опус 19 № 2
  2. Ласка, из опус 9 № 4
  3. Карнавално шествие, из театралната музика към “Венецианският търговец”
  4. Романс, из опус 20 № 1
  5. Кейк уок, из опус 49 № 2