Две български парафрази за цигулка и пиано

Две български парафрази за цигулка и пиано

  1. Хоро
  2. Ръченица