Две пиеси из сценичната музика към пиесата “Цезар и Клеопатра”

Две пиеси из сценичната музика към пиесата “Цезар и Клеопатра” по Б. Шоу за симфоничен оркестър

  1. Ноктюрно на пустинята
  2. Романс и кейк уок