Две пиеси из сценичната музика към пиесата “Венецианският търговец”

Две пиеси за цигулка и пиано из сценичната музика към пиесата
“Венецианският търговец“

  1. Размишление
  2. Карнавално шествие