Елегичен романс за виолончело и оркестър

„Елегичен романс“ за виолончело и оркестър – транскрипция на оригиналната пиеса за виолончело и пиано, написана през 1917 г. Оркестрацията е от 1941 г.