Елегичен романс

“Елегичен романс” за виолончело и пиано