Елегичен романс

„Елегичен романс“ за виолончело и пиано