Есенна елегия из опус 15 за симфоничен оркестър

“Есенна елегия” из опус 15 №2 – транскрипция за симфоничен оркестър