Музика към пиесата “Сънна игра”

Музика към пиесата “Сънна игра” по А. Стринберг
Постановка “Дойчес театер” Берлин, режисьор Макс Райнхард.
Премиера – Стокхолм, ноември 1921 г.