“Хоро” из “Две български парафрази”

“Хоро” из “Две български парафрази” опус 18 №1

Оркестрацията на оригиналната пиеса е направена през 1928 г.