„Хоро“ из „Две български парафрази“

„Хоро“ из „Две български парафрази“ опус 18 №1

Оркестрацията на оригиналната пиеса е направена през 1928 г.