„Източен марш“, „Ласка“ и „Карнавално шествие“

  • „Източен марш“ из опус 19 №2
  • „Ласка“ из опус 9 №4
  • „Карнавална процесия“ из музиката към пиесата „Венецианският търговец“

авторова транскрипция – 1973 г.