“Източен марш”, “Ласка” и “Карнавално шествие”

  • “Източен марш” из опус 19 №2
  • “Ласка” из опус 9 №4
  • “Карнавална процесия” из музиката към пиесата “Венецианският търговец”

авторова транскрипция – 1973 г.