Люлински импресии

„Люлински импресии“ – симфонична сюита за голям симфоничен оркестър

  1. Люлин планина
  2. Привечер (Елегия)
  3. Народен празник