Миниатюри „Шумен“ за пиано

Миниатюри “Шумен” за пиано

  1. Приспивна
  2. Свиреща кутийка
  3. Селски танц
  4. Песен
  5. Хумореска
  6. Ръченица