Младежка песен за мира

Младежка песен за мира, текст Димитър Гочев