Музика към пиесата “Венецианският търговец”

Музика към пиесата “Венецианският търговец” по У. Шекспир
Йозефщадтеатер – Виена