Музика към пиесата “Много шум за нищо”

Музика към пиесата “Много шум за нищо” по У. Шекспир

Дойчес театер – Берлин